Dobrovoľníci

Dobrovoľník je osoba, ktorá je ochotná investovať svoj čas, skúsenosti, zručnosti, vedomosti a schopnosti našim klientom za dohodnutých podmienok a za svoju prácu a činnosť nie je finančne odmenená formou platu. Odmenou dobrovoľníka je dobrý pocit, že ste niekomu pomohli, že ste aktívni vo svojej komunite, pri dobrovoľníckej práci získavate nový pohľad na svet, druhých i seba samého.

 

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí si nájdu napr. hodinu týždenne na návštevu našich klientov, aby obohatením sveta klienta obohatili i svoj vlastný svet. S našimi klientmi sa môžete rozprávať, hrať spoločenskú hru, alebo ísť von na aktivitu, ktorá baví i vás. Očakávame dodržiavanie základných morálnych noriem, v spolupráci s našimi zamestnancami vytváranie príjemného prostredia pre klientov, v ktorom bude priestor na vypočutie, pochopenie a jednoduché bytie s našim klientom.

Ak máte chuť pomáhať a pracovať pre dobrú vec, môžete sa stať našim dobrovoľníkom. Vaša pomoc bude často potrebná mimo pracovnej doby, teda práve v čase vášho osobného voľna a víkendu. Privítame, ak máte dobré osobné kontakty s ľuďmi vo vašom okolí, vo vašej komunite a kedže ide o pomoc rôznorodého druhu, oceníme vaše osobné skúsenosti, schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

Za dobrovoľnú prácu u nás získate:

 • pocit užitočnosti
 • pozitívnu spätnú väzbu
 • možnosť rýchleho učenia
 • ocenenie
 • informácie
 • prax v odbore
 • skúsenosť s cieľovou skupinou
 • sebarealizáciu
 • pracovné kontakty
 • supervíziu
 • vzdelávanie a profesionálny rast.

Ak by ste mali chuť to skúsiť, budeme radi a veríme, že budete radi aj vy.