Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady 2018 [xls]

Ekonomicky oprávnené náklady - podrobné zverejnenie 2017 [xls]

Ekonomicky oprávnené náklady 2017 [xls]