Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2019: Zmluvy

Ev.č. Predmet Dodávateľ Ičo Podpísaná Druh
zz001 Zamestnanecká zmluva NN Tatry-Sympatia , dds, a.s., Jesenského4, 81102 Bratislava 35976853 21.11.2018 zml.zamest.
zz002 Zamestnanecká zmluva Stabilita, dds, a.s., Bačikova 5, 04001 Košice 36718556 26.10.2018 zml.zamest.
zz003 Zamestnanecká zmluva DDS Tatra banky, a.s.,Hdžovo nám.3, 85005 Bratislava 36291111 28.01.2019 zml.zamest.
231 Právne služby JuDr. Maroš Palík, Muchovo nám.12, 85101 Bratislava 1049454142 29.01.2019 nová zml.
232 Stravovacie služby CITY GASTRO, s.r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava 46323279 28.01.2019 nová zml.
233 Licenčná zmluva IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 60200 Brno 26297850 28.01.2019 nová zml.
d091 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 31784828 11.04.2019 darovacia zml.
234 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava 50986121 17.04.2019 nová zml.
235 Dohoda o započítaní pohľadávok SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava 50986121 06.05.2019 nová zml.